# advokátska komora

Na Slovenskej advokátskej komore sa uskutoční diskusia advokátov zameraných na trestné právo.

15. 05. 2018 3 min. Redakcia

Ďalšími členmi advokátskej siene slávy sa stali štyria ocenení advokáti. Štatút udeľovania cien za celoživotný prínos advokácii stanovuje kritériá, komu je možné ocenenie udeliť.

15. 05. 2018 3 min. Redakcia

Akú nádej a budúcnosť majú pre našu advokáciu koncipienti? Aj na to sa pýta Slovenská advokátska komora. Koncipienti dostanú možnosť vyjadriť svoje pohľady prostredníctvom tohtoročnej súťaže.

10. 10. 2017 1 min. Redakcia

Revízna komisia Slovenskej advokátskej komory mala čo robiť so 415 sťažnosťami do „svojich radov“. V článku sa dozviete koľko bolo opodstatnených a čo je najčastejším pochybením advokátov. 

23. 08. 2017 2 min. Redakcia

Akú dĺžku advokátskej praxe koncipientov majú iné členské štáty EÚ a aké sú hlavné argumenty pre jej zmenu?

13. 07. 2017 4 min. Kristína Jurišová

Aj tento rok sa skupina poslancov snažila skrátiť dĺžku praxe koncipientov. Aké dôvody uvádzajú v návrhu zákona tentokrát?

25. 05. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Začiatkom júla 2015 predložil poslanec Kadúc návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o advokácii a zákon o živnostenskom podnikaní. Prečítajte si, čo poslanec navrhuje.

19. 07. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Advokátska komora vyzýva aj prostredníctvom listu Protimonopolný úrad na dodržiavanie zákona, konkrétne na dodržiavanie práva na právnu pomoc pri výkone tzv. inšpekcií úradu podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

08. 01. 2015 2 min. Redakcia
Strana 3 z 3