# autorské dielo

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo informáciu o plánovanej novele zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Aké sú ciele a na čo pripravovaný zákon reaguje sa dozviete v dnešnom článku.

21. 01. 2020 5 min. Redakcia

Tento týždeň rozhodol Súdny dvor EÚ vo veci C-310/17 Levola Hengelo BV/Smilde Foods BV. Z rozhodnutia citujeme: "Chuť potraviny nemožno označiť za dielo. Preto nepodlieha ochrane vyplývajúcej z autorského práva".

13. 11. 2018 4 min. Redakcia

Osoby v slobodnom povolaní majú aj v tomto roku povinnosti voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni, rovnako ako aj daňovému úradu. Rok 2014 zároveň prináša pre hudobníkov, spisovateľov alebo novinárov nový inštitút, ktorým je čestné vyhlásenie o skončení vykonávania činnosti autora a umelca. V nasledujúcom článku sumarizujeme, na čo musia autori a umelci pamätať vo vzťahu k zdravotnej a Sociálnej poisťovni.

07. 04. 2014 4 min. Redakcia

Isohunt desať rokov patril medzi najpopulárnejšie vyhľadávače obsahu v distribuovaných peer-to-peer sieťach. Využívali ho milióny zákazníkov a medzi nimi aj množstvo počítačových pirátov. To však nie je všetko. Isohunt slúžil aj na distribúciu obsahu, ktorý mal legálny ale aj ilegálny charakter, vrátane autorských diel. K internetovej službe patrili aj pridružené weby a internetové úložiská Podtropolis, TorrentBox a Edtk-it.com, ktoré umožňovali komfortné zdieľanie dát podliehajúcich autorskej ochrane.

21. 11. 2013 5 min. Redakcia