# bytový dom

Od 1.2. 2020 je účinná novela zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v ktorej zákon upravuje domový poriadok, hlasovanie o ňom a prípadne zverejňovanie dlžníkov na  tzv.“ tabule hanby”. Všetky dôležité body spomínanej novely nájdete zhrnuté v tomto článku.

19. 02. 2020 3 min. Natália Šupová

Nekonečné domové schôdze, vlastníci bytov v jednej bytovke s rôznym názorom, konflikty a vo výsledku zmluva s dodávateľom tepla, s ktorou pár vlastníkov nesúhlasí, aj keď sú prehlasovaní väčšinou. Čo môže robiť v takejto situácii odporujúci vlastník? Môže odmietnuť zaplatiť účet za teplo dodávané do spoločných priestorov v bytovke? Disponuje spotrebiteľskými právami voči dodávateľovi tepla či dokonca môže byť spotrebiteľ aj kolektívny pojem? Súdny dvor EÚ sa v svojej rozhodovacej praxi zaoberal aj touto problematikou.

27. 01. 2020 3 min. Martina Rievajová

Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky jevoči poplatkom negatívne. Výkon povinností správcu nesmie byť daný na úhradu ľuďom.

15. 01. 2019 2 min. Redakcia

Jednou z oblastí, ktorej musia developeri venovať zvýšenú pozornosť pri výstavbe obytných, prípadne polyfunkčných objektov, je parkovacia politika. Spôsoby ako zabezpečiť potrebný počet parkovacích miest pri novej výstavbe je viacero, pričom sa líšia náročnosťou technického prevedenia, sumou realizačných nákladov a v neposlednom rade odlišným právnym režimom. V tomto príspevku si priblížime najčastejšie spôsoby zabezpečenia parkovacích miest, s ktorými sa dnes stretávame pri kúpe, či predaji nových bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v novovybudovaných obytných, prípadne polyfunkčných domoch.

04. 09. 2018 4 min. Dominika Cukerová

Môžete sa obrátiť na SOI v prípade nespokojnosti s vyúčtovaním za bývanie v bytovom dome? Aké sú kompetencie SOI v prípade, ak je bytový dom spravovaný Spoločenstvom vlastníkov a aké, ak ho spravuje správca?

23. 09. 2017 5 min. JUDr. Mária Dvončová