# Civilný mimosporový poriadok

Poslanci Národnej rady SR, konkrétne Natália Blahová a Ondrej Dostál predložili Národnej rade SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení. 

26. 03. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Prijatie troch procesných kódexov si vyžaduje zavedenie určitých opatrení, pozrime sa v čom majú spočívať.

06. 12. 2015 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Na rekodifikácii civilného práva procesného pracoval tím vybraných odborníkov Slovenskej i Českej republiky už dlhšiu dobu. Prvýkrát v našej histórii bude matéria občianskeho práva procesného rozdelená do troch kódexov, ktoré by mali vyriešiť aktuálnu problematickú úpravu spočívajúcu najmä v nekomplexnosti.  

21. 05. 2015 16 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Novely právneho poriadku Slovenskej republiky sú už takmer bežné. Avšak niektoré z nich nemenia len určité parciálne otázky v právnom predpise, ale sú, dá sa povedať, širšou a systémovou zmenou. Jednou takou je aj navrhovaná nová právna úprava civilného procesu.

17. 08. 2014 2 min. Redakcia