# Civilný sporový poriadok

V súčasnosti sa návrh Civilného sporového poriadku nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ide o jeden z troch kódexov, ktoré majú nahradiť v súčasnosti platný Občiansky súdny poriadok.

10. 09. 2014 2 min. Redakcia

Novely právneho poriadku Slovenskej republiky sú už takmer bežné. Avšak niektoré z nich nemenia len určité parciálne otázky v právnom predpise, ale sú, dá sa povedať, širšou a systémovou zmenou. Jednou takou je aj navrhovaná nová právna úprava civilného procesu.

17. 08. 2014 2 min. Redakcia
Strana 3 z 3