# daňová optimalizácia

O optimalizácii daňového a odvodového zaťaženia (z pohľadu podnikateľských subjektov) počula veľká časť našich čitateľov. Málokto sa však zaoberal otázkou, ako optimalizovať dane a odvody z pohľadu študentov pracujúcich na základe dohody o brigádnickej práci študentov alebo v obdobných pracovnoprávnych vzťahov (na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti).   

10. 04. 2014 7 min. Redakcia

Národná rada SR nedávno schválila novelu zákona o dani z príjmov, ktorá so sebou prináša významné zmeny, ktoré sa dotýkajú day to day businessu podnikateľov.

10. 12. 2013 3 min. CARPATHIAN Advisory Group

Tento článok je súčasťou edície článkov o daňových rajoch, ktorých využívanie pre zníženie daňovej a odvodovej povinnosti, ochranu vlastníctva a jeho anonymitu je pre niektoré podnikateľské subjekty veľmi atraktívne. Dnes, kedy daňovo-odvodová záťaž na Slovensku nie je v súlade so základným princípom zdaňovania, ktorým je neutralita daní, je motivácia prispôsobovať svoje aktivity aj s ohľadom na daňové dôsledky vyššia ako by v efektívnej spoločnosti mala byť. Inými slovami, daňové subjekty sú viac motivované platiť menej daní ako je v efektívnej spoločnosti potrebné. Tento článok má za úlohu v krátkosti opísať vývoj daňových rajov (v širšom význame) v historickom kontexte.

24. 04. 2013 4 min. Peter Varga

Dubaj, nachádzajúci sa v Spojených arabských emirátoch, je často pertraktovaný v súvislosti s luxusom. Málokto však vie, že Dubaj vie nielen vytiahnuť peniaze z peňaženky, ale ich aj ponechať a ušetriť. Dubajský luxus sa pomaly stáva útočiskom nielen pre zahraničných turistov, ale aj pre medzinárodnú daňovú optimalizáciu, utajenie a ochranu vlastníctva. Tento článok má za ambíciu v krátkosti zhrnúť niektoré výhody zakladania offshore spoločností v Dubaji.

11. 04. 2013 3 min. Peter Varga

Tento článok má za cieľ v krátkosti opísať dôležité aspekty, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri vyberaní správneho daňového raja.

21. 02. 2013 2 min. Redakcia

Podľa čísiel US Government Audit Office 83 zo 100 najväčších verejne obchodovateľných amerických multinárodných spoločnosti (MLS) má aspoň jednu zo svojich dcérskych spoločností situovanú v nejakom daňovom raji. V Spojenom kráľovstve je podľa najnovšieho údaju ActionAid toto číslo ešte vyššie – 98 zo 100. MLS optimalizujú radi a veľmi sofistikovane. V tomto článku sa teda pozrieme na to ako sa takáto optimalizácia s využitím offshore spoločností robí.

04. 10. 2012 7 min. Peter Varga

Súčasná právna úprava v oblastí daní a účtovníctva ponúka spoločnostiam rôzne formy upravovania si daňových a účtovných inštitútov s cieľom minimalizovať daňovú povinnosť v medziach zákonnosti.

27. 03. 2012 2 min. Peter Varga

Pod pojmom thin capitalization sa rozumie metóda s ktorou sa stretávame pri daňovej optimalizácii pri medzinárodnom zdaňovaní.

26. 01. 2012 4 min. Peter Varga

Keď dostaneme výplatnú pásku, sami seba sa pýtame, prečo tak veľa odvádzame do verejných rozpočtov. Jeden z takýchto odvodov, ktorý tam vidíme sú aj dane.

13. 01. 2012 3 min. Peter Varga
Strana 2 z 2