# disciplinarne stihanie sudcu

Správa z činnosti Komisie Súdnej rady Slovenskej republiky zriadenej uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 180/2019 z 30. septembra 2019, v zložení a s kompetenciami, ktoré vyplývajú z uznesení Súdnej rady Slovenskej republiky č. 216 a 218 z 28. októbra 2019 a č. 258 z 26.novembra 2019 do 28.01.2020

30. 01. 2020 40 min. Redakcia

Predsedníčka súdnej rady Lenka Praženková podala za posledné obdobie rovno dva návrhy na disciplinárne konanie voči slovenským sudcom. Bližšie informácie Vám prinášame v dnešnom článku.

13. 11. 2019 2 min. Redakcia

Minulý týždeň prehral prezident Kiska súdny spor o pozemky vo Veľkom Slavkove pod Tatrami. V spore sa jedná o takmer 10 hektárové pozemky vo Veľkom Slavkove.

31. 10. 2018 3 min. Redakcia

Zloženie a organizácia disiplinárnych senátov sa od júla spravuje novým režimom.

19. 07. 2017 3 min. Redakcia

Najvyšší súd SR obdržal návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi bratislavského okresného súdu, ktorý podala verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Skoro v 12-ročnej histórii tohto ústavného orgánu ide o prvú situáciu, kedy slovenský verejný ochranca práv využil takéto oprávnenie. Aký je v tomto prípade dôvod podania návrhu na disciplinárne konanie a do akej výšky siaha návrh na zníženie funkčného platu sudcu? A aké je vlastne poslanie verejného ochrancu práv v SR?

22. 11. 2013 4 min. Redakcia