# dlh

Inštitútu odporovateľnosti právnych úkonov sme sa na týchto stránkach už venovali niekoľkrát, pričom vždy sme sa zamerali na vybraný aspekt aplikácie tohto veriteľského ochranného mechanizmu. Dnes by sme si chceli priblížiť pojem „dlžníka“ pre účely uplatnenia odporovacieho práva, a to v kontexte jedného rozsudku Najvyššieho súdu ČR.

24. 09. 2018 4 min. Dominika Cukerová

​Ani v roku 2018 záujem o osobný bankrot neutícha, práve naopak.

20. 08. 2018 1 min. Redakcia

Pred pár dňami (1.marca 2018) to bol presne rok, čo nadobudli účinnosť nové pravidlá pre osobný bankrot. Vďaka zmenám sa osobný bankrot stal oveľa dostupnejším.

07. 03. 2018 3 min. Redakcia

Európa sa kontinuálne zmieta v dlhovej kríze, a preto sa finančná pomoc pre niektoré krajiny eurozóny zdá byť už neodmysliteľnou súčasťou riešenia dlhovej krízy. Už niekoľko mesiacov sa v médiách objavujú správy, že ďalším kandidátom na zahraničnú finančnú pomoc by malo byť Slovinsko. V tomto článku sa pozrieme na dôvody pre ktoré dnes Slovinsko stojí tesne pred požiadavkou o získanie zahraničnej pomoci.

22. 04. 2013 3 min. Redakcia
Strana 2 z 2