# dominantné postavenie

Slovenskej pošte bola uložená pokuta vo výške až 330 867,- eur na základe rozhodnutia Protimonopolného úradu SR zo dňa 26. októbra 2010.

20. 11. 2020 2 min. Martina Vanc