# elektronické prostriedky

Podľa posledného vyjadrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dostanú na jeseň tohto roka dopravní policajti do užívania nových 155 kusov POS platobných terminálov.

12. 09. 2019 2 min. Redakcia

Zákony Slovenskej republiky predstavujú právnu spleť predpisov, ktoré však nie sú vytvorené len činnosťou samotnej Národnej rady SR. Nakoľko sme členmi Európskej únie, platí u nás aj právo EÚ, ktoré pozostáva najmä z Nariadení EÚ a Smerníc EÚ.

05. 03. 2019 2 min. JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Cieľom tohto vývoja je čo najviac využiť výhody okamžitého fungovania digitalizovanej komunikácie a optimalizovať správu vecí.

02. 12. 2018 2 min. Redakcia

Tento článok slúži ako úvod do pomerne zložitej témy blockchain. Jeho hlavnou úlohou je ozrejmiť základné pojmy z prostredia blockchain a označiť oblasti, ktoré budú predmetom širšej diskusie v nasledujúcich článkoch.

18. 10. 2018 10 min. Lukáš Steiniger

​Dvojitá úprava zmlúv, neprehľadnosť, nejednoznačné odpovede na právne otázky a zaostalosť. To sú len niektoré z dôvodov, prečo čaká Občiansky zákonník veľká rekodifikácia.

16. 10. 2018 3 min. Redakcia

Každý, kto sa rozhodne používať elektronický podpis, od dnešného dňa môže získať potrebné certifikáty na jeho tvorbu online cez internet.

08. 10. 2018 2 min. Redakcia

Finančná správa SR predložila do NR SR novelu zákona, ktorý by mal meniť fungovanie a používanie systému eKasa. Podľa návrhu ma byť s bločkom identifikovaný aj zákazník a jeho nákup. 

18. 09. 2018 2 min. Redakcia

Ako je známe, ministerstvo vnútra v rámci svojich širokých kompetencií pôsobí aj v oblasti preberania, ochrany a sprístupňovania archívneho dedičstva Slovenska.

19. 07. 2018 3 min. Redakcia

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) bude odteraz fungovať na svojom novom webe www.reformuj.sk.

03. 06. 2018 4 min. Redakcia

Elektronizácia pokračuje. Novou formou diaľkovej komunikácie bude disponovať aj Finančná správa.

18. 04. 2018 1 min. Redakcia
Strana 1 z 2