# elektronický obchod

Uponáhlané predvianočné obdobie bolo prerušené neuveriteľne početnou nádieľkou rozhodnutí Súdneho dvora EÚ. Jedným z nich bolo aj dlhoočakávané rozhodnutie o hraniciach tzv. zdieľanej ekonomiky vo veci UBER vs. španielski taxikári.

21. 12. 2017 3 min. Redakcia

Vytvorenie e-shopu už v súčasnosti nie je zložitá záležitosť. S príchodom internetu sa tento typ podnikania stal určitou "víziou" ľahkej cesty k zarobeniu peňazí. Slovenské e-shop, však stále podceňujú potrebu právneho compliance (zosúladenia podnikania s právnymi predpismi), čo následne vedie k nečakaným kontrolám Slovenskej Obchodnej Inšpekcie a zvýšeniu nákladov súvisiacich s peňažnými sankciami.

27. 07. 2017 3 min. Redakcia

UBER je síce americká aplikácia, avšak jej názov nachádza vyjadrenie aj v nemčine. Vo voľnom preklade Über znamená „super“. Pri pohľade na tento názov som sa však nikdy neubránil pocitu, akoby za ním ešte niečo chýbalo. V tejto analýze si preto vysvetlíme, či aplikácia UBER je über "nápad" alebo über "problém".

12. 05. 2017 9 min. JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Popularita nakupovania cez internet za posledných niekoľko rokov narástla do obrovských rozmerov a mnohí zákazníci dávajú prednosť elektronickému nákupu tovarov a služieb pred únavnou návštevou kamenných obchodov. V tomto článku sa venujeme téme, ako v praxi fungujú otázky týkajúce sa platenia dane z pridanej hodnoty pri tomto druhu obchodovania v rámci Slovenska.

04. 06. 2014 4 min. Redakcia