# európska únia

Dňa 17. septembra 2018 sa v Bukurešti zišlo mimoriadne Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád, ktoré rozhodovalo o pozastavení statusu člena poľskej súdnej rade – Krajowej Rade Sadownictva.

27. 09. 2018 11 min. Redakcia

Podľa rozsudku vo veci C-601/17 Dirk Harms a i./Vueling Airlines SA, v prípade zrušenia letu musí letecká spoločnosť nahradiť aj provízie získané sprostredkovateľmi pri nákupe leteniek, pokiaľ o nich vedela.

18. 09. 2018 2 min. Redakcia

Návrh zákona rezortu spravodlivosti o zastúpení Slovenskej republiky v orgánoch Európskej prokuratúry schválili poslanci.

18. 09. 2018 4 min. Redakcia

Právne Noviny vám v spolupráci so Súdnym dvorom Európskej únie prinášajú priebežný súhrn konaní a rozhodnutí Súdneho dvora EÚ.

11. 09. 2018 17 min. Redakcia

Európska komisia uverejnila predbežné výsledky verejnej konzultácie o zmene času v Európe.

09. 09. 2018 4 min. Redakcia

Výkonná rada Európskej siete súdnych rád ponúka svoju pomoc a úplnú podporu poľským sudcom v týchto ťažkých časoch.

31. 07. 2018 1 min. Redakcia

Podľa rozsudku vo veci C-216/18 PPU Minister for Justice and Equality/LM (Nedostatky súdneho systému).

29. 07. 2018 6 min. Redakcia

Stanovisko Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád k situácii v poľskej justícii Výkonná rada Európskej siete súdnych rád ponúka svoju pomoc a úplnú podporu poľským sudcom v týchto ťažkých časoch.

23. 07. 2018 1 min. Redakcia

Komisia uložila spoločnosti Google pokutu vo výške 4.34 mld. EUR za porušovanie antitrustových pravidiel EÚ. Spoločnosť Google od roku 2011 zaviedla nezákonné obmedzenia pre výrobcov zariadení využívajúcich systém Android a prevádzkovateľov mobilných sietí, aby si upevnila dominantné postavenie vo všeobecnom internetovom vyhľadávaní.

18. 07. 2018 15 min. Redakcia

Je Airbnb po spoločnosti UBER ďalší na rade? Európska komisia a orgány na ochranu spotrebiteľa v EÚ žiadajú spoločnosť Airbnb, aby zladila svoje zmluvné podmienky s predpismi EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa a poskytovala transparentné informácie o cenách.

17. 07. 2018 4 min. Redakcia