# európska únia

Pozreli sme sa na článok z dielne the Economist o snahe Európskej únie čeliť nárastu euroskepticizmu a odstránenia deficitu demokracie. Problematika euroskepticizmu rastie s problémami, ktorým Európska únia musí čeliť. Asi najťažšou skúškou si Európska únia a hlavne Eurozóna prešla v období vrcholiacej dlhovej krízy. 

05. 11. 2013 5 min. Slavomír Ogurčák

1. mája ubehlo deväť rokov od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Už deväť rokov sa tak môže Slovensko popýšiť členstvom v najväčšej ekonomike sveta a deväť rokov, čo sa Slováci môžu popri slovenskom občianstve vo svete hrdo preukazovať aj občianstvom Európskej únie. Ako sa Slovensko zmenilo za týchto deväť rokov a aké výhody z členstva v Európskej únie nám plynú?

03. 05. 2013 4 min. Redakcia

Niektoré krajiny musia urýchliť reformy zamerané na zefektívnenie riešenia občianskych a obchodných vecí. Fungujúce súdnictvo je kľúčovým faktorom z hľadiska prilákania zahraničných investícií a podnikov. Takto vyzerá aktuálne zhrnutie hodnotenia súdnictva, ktoré v týchto dňoch zverejnilia Európska komisia.

02. 04. 2013 4 min. Redakcia

Podľa nedávnej správy OECD sa ekonomická situácia na celom svete postupne zotavuje z ekonomickej krízy, výnimkou ostáva eurozóna. Jedinú svetlú výnimkou spomedzi významnejších štátov eurozóny predstavuje jej najsilnejší motor – Nemecko. Podľa OECD, súčasné problémy Cypru, stále nezažehnaný bankrot Grécka a nelichotivá ekonomická situácia v Španielsku spôsobujú, že sa eurozóna fakticky rozdeľuje.

28. 03. 2013 2 min. Redakcia

Táto analýza poukazuje na potenciálny nesúlad čerstvého rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s nedávnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie v súvislosti s dôkazným bremenom pri daňovej kontrole a práve na odpočet dane z pridanej hodnoty. Daňovým subjektom sa preto možno vytvára nový priestor na účinnú ochranu svoju práv.

31. 08. 2012 5 min. Peter Varga

Tento príspevok v krátkosti predostiera základný právny rámec fungovania colného práva na Slovensku v spojitosti s právom Európskej únie.

24. 07. 2012 4 min. JUDr. Peter Roháček

Generálny advokát Marco Darmon uvádza, že „Európske spoločenstvo pozostáva z právnych štátov, je nevyhnutne právnym spoločenstvom. Jeho vytvorenie ako aj fungovanie, inak povedané komunitárny pakt, spočíva na tom, že členské štáty rovnako rešpektujú komunitárny právny poriadok.“

09. 01. 2012 11 min. Peter Varga
Strana 10 z 10