# európska únia

V posledných rokoch sa v mnohých krajinách začali presadzovať rôzne spôsoby organizácie práce a pracovného času. Kratšia celková dĺžka pracovného času sa uplatňuje vo viacerých členských štátoch EÚ. V rámci európskeho priestoru sú známe viaceré systémy organizácie práce a pracovného času. V článku vám bližšie predstavíme compressed working hours, v-time working a pod.

16. 04. 2015 2 min. Redakcia

Ústrednou témou pracovnej legislatívy európskych štátov je už od 80-tych rokov minulého storočia problematika pracovného času. V posledných rokoch sa v mnohých krajinách začali presadzovať rôzne spôsoby organizácie práce a pracovného času. Počuli ste už o zero-hours contract či o on-call work?

14. 04. 2015 3 min. Redakcia

Už v roku 2011 navrhla Európska komisia zaviesť tzv. daň z finančných transakcií, čo sa však stretlo s veľkým odporom. Dnes je však situácia iná a na stole leží smernica, ktorá zavádza daň z finančných transakcií. Tú dnes podporuje len 11 krajín Európskej únie, avšak vrátane Nemecka, Francúzska a Slovenska. Obrovským kritikom tohto návrhu je Spojené kráľovstvo. Znamená táto daň zemetrasenie v Európskej únii? Čo vlastne zdaňuje a aké sú motívy jej zavedenia? O tom je táto analýza.

02. 05. 2014 5 min. Peter Varga

Téma nezamestnanosti mladých ľudí dominuje naprieč celou Európou. Diskusia na európskej úrovni má vyvrcholiť v utorok 12. novembra, kedy sa uskutoční európsky summit, pod záštitou francúzskeho prezidenta Françoisa Hollanda, na ktorom chce francúzsky prezident predstaviť iniciatívu týkajúcu sa zamestnávania mladých ľudí.

11. 11. 2013 3 min. Redakcia

Pozreli sme sa na článok z dielne the Economist o snahe Európskej únie čeliť nárastu euroskepticizmu a odstránenia deficitu demokracie. Problematika euroskepticizmu rastie s problémami, ktorým Európska únia musí čeliť. Asi najťažšou skúškou si Európska únia a hlavne Eurozóna prešla v období vrcholiacej dlhovej krízy. 

05. 11. 2013 5 min. Slavomír Ogurčák

1. mája ubehlo deväť rokov od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Už deväť rokov sa tak môže Slovensko popýšiť členstvom v najväčšej ekonomike sveta a deväť rokov, čo sa Slováci môžu popri slovenskom občianstve vo svete hrdo preukazovať aj občianstvom Európskej únie. Ako sa Slovensko zmenilo za týchto deväť rokov a aké výhody z členstva v Európskej únie nám plynú?

03. 05. 2013 4 min. Redakcia

Niektoré krajiny musia urýchliť reformy zamerané na zefektívnenie riešenia občianskych a obchodných vecí. Fungujúce súdnictvo je kľúčovým faktorom z hľadiska prilákania zahraničných investícií a podnikov. Takto vyzerá aktuálne zhrnutie hodnotenia súdnictva, ktoré v týchto dňoch zverejnilia Európska komisia.

02. 04. 2013 4 min. Redakcia

Podľa nedávnej správy OECD sa ekonomická situácia na celom svete postupne zotavuje z ekonomickej krízy, výnimkou ostáva eurozóna. Jedinú svetlú výnimkou spomedzi významnejších štátov eurozóny predstavuje jej najsilnejší motor – Nemecko. Podľa OECD, súčasné problémy Cypru, stále nezažehnaný bankrot Grécka a nelichotivá ekonomická situácia v Španielsku spôsobujú, že sa eurozóna fakticky rozdeľuje.

28. 03. 2013 2 min. Redakcia

Táto analýza poukazuje na potenciálny nesúlad čerstvého rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s nedávnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie v súvislosti s dôkazným bremenom pri daňovej kontrole a práve na odpočet dane z pridanej hodnoty. Daňovým subjektom sa preto možno vytvára nový priestor na účinnú ochranu svoju práv.

31. 08. 2012 5 min. Peter Varga

Tento príspevok v krátkosti predostiera základný právny rámec fungovania colného práva na Slovensku v spojitosti s právom Európskej únie.

24. 07. 2012 4 min. JUDr. Peter Roháček