# exekučné konanie

Predposledný májový týždeň sa pre podaktorých začal v študentskom duchu. V Bratislave sa totižto konal seminár venovaný problematike Vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov v konkurznom a exekučnom konaní.

27. 05. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo informácie o pripravovanej novele exekučného poriadku, ktoré sa majú výrazným spôsobom dotknúť samotných exekútorov ako aj vedenia exekúcie.

26. 03. 2013 2 min. Redakcia
Strana 3 z 3