# exekútor

Prečítajte si o navrhovanom rozšírení vecí, ktoré nebudú podliehať exekúcii, ako aj o tom, prečo je oddôvodnená potreba novelizácie Exekučného poriadku.

26. 07. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Keď sa v roku 2012 Dušan Čaplovič stal ministrom školstva za Smer-SD, veľká časť verejnosti jeho nomináciu privítala. Ukázalo sa však, že výkon funkcie nezvláda podľa predstáv minimálne časti svojich voličov. Tento trend potvrdzuje najnovší prípad, keď Ministerstvo školstva SR „vypieklo“ s veriteľom aj s exekútorom. Ak by neštandardnú právnu úpravu využil šikovný obchodník pri obhajovaní súkromného záujmu, bolo by to v poriadku. 

06. 01. 2014 7 min. Pavel Ördögh

Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo informácie o pripravovanej novele exekučného poriadku, ktoré sa majú výrazným spôsobom dotknúť samotných exekútorov ako aj vedenia exekúcie.

26. 03. 2013 2 min. Redakcia
Strana 3 z 3