# finančné právo

V posledných dňoch v médiách zarezonoval návrh novely zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu. Do popredia vystupuje najmä zásah do oblasti bankového tajomstva. Podľa navrhovanej úpravy majú byť bankové subjekty povinné raz ročne poskytovať v elektronickej podobe informácie, tvoriace predmet bankového tajomstva, o klientoch, ktorí sú právnickými osobami alebo podnikateľmi, a to na základe písomnej žiadosti Ministerstva financií alebo Finančného riaditeľstva.

06. 08. 2018 2 min. RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Minulý týždeň došlo k schváleniu zákona o úveroch na bývanie. Čo od neho môžeme očakávať?

20. 11. 2015 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ako sme Vás už informovali v jednom z našich článkov, ohľadom spotrebiteľa sa plánuje zaviesť niekoľko zmien. Rozdielom oproti vtedajšiemu článku je fakt, že s týmito zmenami už vyslovila súhlas vláda SR a mali by byť účinné od 1. apríla 2015 okrem niektorých ustanovení týkajúcich sa registra údajov o spotrebiteľských úveroch, ktoré nadobudnú účinnosť 30. septembra 2015.

22. 10. 2014 2 min. Redakcia

Tento príspevok predstavuje komplexné zhrnutie najdôležitejších zmien v novom daňovom poriadku, ktorý je účinný od 01.01.2012.

31. 01. 2012 4 min. Peter Varga