# fyzická osoba

Rodné číslo ako trvalý identifikačný údaj fyzickej osoby v informačných systémov štátnej správy postupne nahradia  identifikátory fyzických osôb. Ministerstvo vnútra v týchto dňoch zapracúva pripomienky do návrhu nového zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby, ktorý upraví túto oblasť.

02. 07. 2019 2 min. Redakcia

Tento príspevok sa zaoberá problematikou podávania daňových priznaní fyzickou osobou a inštitútom zrážkovej dane pri dani z príjmov fyzických osôb.

19. 07. 2012 3 min. Peter Varga

Jednou z najčastejších právnych foriem zárobkovej činnosti študentov stredných a vysokých škôl sú práce na dohodu (t.j. dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).

17. 02. 2012 4 min. Peter Varga

Ak má fyzická osoba dlhy, ktoré nie je schopná splatiť do konca svojho života, nie je to beznádejná situácia. Tento článok sa zaoberá práve riešením takejto situácie.

13. 02. 2012 6 min. Peter Varga