# inšpektorát práce

Je možné sa obrátiť na inšpektorát práce, ak Vám zamestnávateľ nevyplatil mzdu, prípadne ďalšie mzdové nároky? Aké sú v tejto súvislosti jeho právomoci?

26. 09. 2018 4 min. JUDr. Mária Dvončová

V piatok (27.4.2018) policajti spolu s pracovníkmi inšpektorátu práce odhaľovali nelegálne zamestnávanie cudzincov v Banskobystrickom kraji.

03. 05. 2018 1 min. Redakcia

Po falošných policajtoch vyberajúcich pokuty začali u nás úradovať falošní inšpektori. Ako však odlíšiť skutočnosť od fikcie, ktoú sa usilujú navodiť?

03. 08. 2017 3 min. Redakcia

Návrh zákona o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní. Návrh bude predložený do medzirezortného pripomienkového konania, jeho účinnosť sa predpokladá v novembri tohto roka 2014.

04. 04. 2014 3 min. Redakcia