# legislatíva

Nová právna  úprava upúšťa na okresných súdoch, krajskom súde a Špecializovanom trestnom súde od doterajšieho modelu hodnotenia sudcov, ktoré vykonávali predsedovia kolégií, resp. predsedovia grémií príslušných súdov. Po novom budú túto činnosť vykonávať hodnotiace komisie. 

24. 07. 2017 3 min. Redakcia

Databáza kandidátov na sudcu. Nový zákon o sudcoch a prísediacich prináša nové pojmy a zmeny, ktoré majú ambíciu zmeniť dotarejšie fungovanie súdnictva. Prebije však "papier" dlhodobú realitu?

19. 07. 2017 4 min. Redakcia

Zloženie a organizácia disiplinárnych senátov sa od júla spravuje novým režimom.

19. 07. 2017 3 min. Redakcia

Na pôde Národnej rady Slovenskej republiky došlo nedávno k schváleniu zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

11. 05. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Tento nový návrh zákona vypracovalo Ministerstvo vnútra SR na základe Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Dôvodom bola potreba legislatívnej úpravy registra adries ako jedného zo štyroch základných registrov podľa tejto koncepcie informatizácie. Nový register by mal v budúcnosti obsahovať informácie o všetkých adresách a adresných bodoch bytových a nebytových budov a to bez ich väzby na osoby, ktoré k nim disponujú právami. Aké novinky prináša návrh zákona o registri adries?

12. 11. 2014 2 min. Redakcia

Poslanci Národnej rady SR ukončili minulú stredu (22. 10. 2014) rokovací deň diskusiou o novele zákona o dani z príjmov. Nižšie si môžete prečítať o pripravovaných novinkách.

28. 10. 2014 2 min. Redakcia

Posledná schválená novela Ústavy SR, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2014, má svojím obsahom vplyv aj na zmenu niektorých procesných úkonov v rámci trestného konania, čo si vyžiadalo aj čiastočnú zmenu ustanovení Trestného poriadku. Prečítajte si ako a kto môže po novom vydať uznesenie o vznesení obvinenia voči sudcovi.

18. 09. 2014 3 min. Kristína Jurišová

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty by mala priniesť viaceré zmeny, ktorých osoh pocítia predovšetkým podnikatelia. Účinnosť novely sa navrhuje od 1. januára 2015, s výnimkou ustanovenia upravujúceho obdobia, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz a s výnimkou ustanovení týkajúcich sa úpravy pri poskytovaní niektorých služieb, ktoré majú byť účinné od 1. októbra 2014.

07. 07. 2014 4 min. CARPATHIAN Advisory Group

Úprava mladistvých osôb tvorí významnú oblasť právnych vzťahov v právnych poriadkoch mnohých vyspelých štátov. Významnosť týchto vzťahov v slovenskom právnom poriadku je zvýraznená, okrem iného, aj osobitnou úpravou trestného stíhania u mladistvých. Trestnoprávna úprava mladistvých osôb je obsiahnutá predovšetkým v Trestnom zákone a Trestnom poriadku, následne priblížime jej najzákladnejšie rozdiely.

26. 06. 2014 2 min. Kristína Jurišová

Národná rada SR schválila 29. mája 2014 nové volebné zákony. Poďme sa na ne pozrieť bližšie.

 

11. 06. 2014 2 min. Redakcia