# licencie podľa autorského zákona

Udelenie licencie v prospech Ministerstva školstva nie je bežným javom. Na aké dielo sa táto licencia má vzťahovať?

14. 05. 2018 2 min. Redakcia

Jeden z českých krajských súdov uložil podnikateľke zaplatiť 2093.20 Kč, pretože v predajni bicyklov a náhradných dielov využívala jej zamestnankyňa rádiový prijímač. Tým sa mala podnikateľka bezdôvodne obohatiť, pretože využívala spravované chránené autorské diela bez uzavretia licenčnej zmluvy s príslušnou organizáciou. Prípad bol predložený českému ochrancovi ústavnosti.

31. 05. 2014 5 min. Redakcia