# logo

Registrácia ochrannej známky v dnešných dňoch predstavuje stále rastúci trend a slovenské firmy či jednotlivci začínajú stále intenzívnejšie vnímať potrebu chrániť svoj biznis aj formou ochrany svojho označenia, prípadne označenia svojich produktov. Čo však v prípade, ak podľa Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vami zvolené označenie nie je vhodné na to, aby získalo status ochrannej známky? Je možné presvedčiť úrad o opaku?

19. 03. 2021 6 min. STEINIGER | law firm

Duševné vlastníctvo nás obklopuje všade, kam sa pohneme. Ochrannou známkou je symbol, na základe ktorého si zákazníci vyberú práve ten-ktorý tovar či tú-ktorú službu. Môže ju tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru, tvar obalu alebo zvuky, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. 

12. 10. 2020 7 min. Martina Beňovská