# materská dovolenka

Akým spôsobom je poskytovaná ochrana pred skončením pracovného pomeru zamestnankyni na materskej a rodičovskej dovolenke? Môže medzi týmito dovolenkami čerpať riadnu dovolenku? Vzťahuje sa na ňu i vtedy zákaz výpovede?

14. 01. 2019 4 min. JUDr. Mária Dvončová

V článku si bližšie objasníme to, či a akým spôsobom nastupujú i advokátky na materskú dovolenku, aké sú podmienky pre poberanie materského ako i to, či môže advokátka na materskej vykonávať ďalej advokáciu a mať z nej príjem.

17. 09. 2017 4 min. JUDr. Mária Dvončová

Podľa Zákonníka práce môže byť i muž na rodičovskej dovolenke a starať sa o dieťa. Za akých podmienok?

24. 05. 2017 3 min. JUDr. Mária Dvončová