# mediácia

Nedávno nám do poradne prišla otázka, či je možné riešiť problém s platením úveru finančnej inštitúcií, prostredníctvom mediátora.Vďaka zákonu 391/2015 Z. z.  o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je takýto postup možný a dokonca pre efektívnosť vyriešenia problému klienta žiaduci.

02. 09. 2019 2 min. Mgr. Ondrej Pelikán

Prečítajte si nové informácie o verejnej konzultácii, ktorá sa uskutočňuje z iniciatívy Európskej Komisie.

06. 10. 2015 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Predkladateľom návrhu zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov je tentokrát Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Pozrime sa na tento návrh zákona detailnejšie.

16. 06. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Obe tieto činnosti sú zamerané na prácu s klientom a komunikáciu za účelom dosiahnuť vyriešenie sporu. Napriek tomu nie vždy je výsledkom ich činnosti spokojnosť strán, či už ide o neúspech v súdnom konaní, alebo nedosiahnutie dohody počas mediácie.

09. 04. 2015 5 min. Redakcia