# monitorovanie

Počet monitorovaných osôb stúpol v prvých mesiacoch roku 2019 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 100 percent.  

09. 04. 2019 3 min. Redakcia

Bratislava, 12. 03. 2019 – Volební experti Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) dnes navštívili NS SR. Zaujímali sa o kompetencie a rozhodovaciu činnosť Najvyššieho súdu vo volebných veciach. Ich návšteva súvisí s hodnotením príprav a monitorovaním nadchádzajúcich prezidentských volieb na Slovensku.

15. 03. 2019 2 min. Redakcia

Skutočnosti opísané v tomto článku sú jedným z najdôležitejších súdných rozhodnutí ostatných 20 rokov. Hovoríme totiž o ochrane súkromia a osobnostnej sféry každého človeka.

13. 09. 2017 6 min. JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Na našich stránkach sme Vás už informovali o pripravovanej zmene legislatívy týkajúcej sa trestu domáceho väzenia a zavedenia elektronického systému monitoringu osôb. V týchto dňoch Ministerstvo spravodlivosti SR oznámilo novinku týkajúcu sa podpisu dodávateľskej zmluvy na systém elektronického monitoringu osôb. 

12. 05. 2014 2 min. Redakcia

Široké spektrum možností komunikácie ako aj mobilita komunikačných zariadení doviedla legislatívu do podoby, ktorá je výsledkom reakcie práva na rozvoj komunikačných prostriedkov a s tým súvisiacich spôsobov komunikácie. Práve rôznorodosť komunikácie prezentovaná nielen technickou pluralitou zariadení, ale aj komunikačných rozhraní a operátorov sa stali materiálnym základom pre potrebu vysporiadania otázok súvisiacich s komunikáciou a jej prevádzkou v legislatíve samotnej.

15. 08. 2013 27 min. JUDr. Filip Petrinec, PhD.