# nárok

Nárok otca na rodičovskú dovolenku je bežnou súčasťou aj našej legislatívy. Môže si však otec uplatniť nárok na rodičovskú dovolenku aj vtedy, ak je matka dieťaťa nezamestnaná, a teda má priestor na starostlivosť o dieťa? Súdny dvor Európskej únie pozná odpoveď.

02. 05. 2019 3 min. Martina Rievajová

Zákonník práce rozoznáva tri typy dovolenky, jednou z nich je i tzv. dodatková dovolenka. Kto má na ňu nárok a za akých podmienok ju môžete čerpať? 

19. 12. 2017 4 min. JUDr. Mária Dvončová

Ústavný súd ČR rozhodoval vo veci porušenia práva na súdnu ochranu v súvislosti s predčasne podanou žalobou.

23. 05. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská