# nezamestnanosť

Európsky súdny dvor zodpovedal otázky: Môžete poberať rodinné dávky aj na deti, ktoré žijú v inom štáte ako vy? Máte nárok na rodinné dávky na deti, ak pracujete a žijete v odlišnom štáte, ako vaše deti? Máte na ne nárok, aj ak ste dlhodobo nezamestnaný? Touto obzvlášť aktuálnou problematikou sa zaoberal Európsky súdny dvor na začiatku tohto roka.

03. 04. 2019 3 min. Martina Rievajová

Má aj živnostník nárok na dávku v nezamestnanosti? Za akých podmienok?

27. 11. 2018 4 min. JUDr. Mária Dvončová

Štatistický úrad potvrdil svoj predchádzajúci odhad rastu ekonomiky v 2. štvrťroku na úrovni 2,5 % medziročne. Zverejnená štruktúra ukázala, že ekonomiku stále viac ťahá domáci dopyt, konkrétne spotreba domácností a investície. V rámci investícií stúpla najmä tvorba zásob. Rast vývozov nestačí pokrývať rast dovozov, preto je príspevok zahraničného obchodu k rastu negatívny (pokiaľ vývozy stúpli o 3,4 % r/r, dovozy zrýchlili na 5,5 %).

08. 09. 2014 2 min. Slovenská sporiteľňa, a.s.

Miera nezamestnanosti na Slovensku podľa ÚPSVaR vo februári klesla z januárových 13,6 % na 13,5 %. K nižšej nezamestnanosti prispel najmä menší počet nových uchádzačov o prácu. Naopak, počet uchádzačov umiestnených na trhu práce bol vyšší než pred rokom. Nezamestnanosť klesala aj po sezónnom očistení. Nezamestnanosť ďalej pokračovala v miernom poklese, ktorý začal v polovici minulého roka. Ten je však zrejme spojený najmä s odchodom nezamestnaných do zahraničia čo ukázal aj posledný prieskum VZPS.

25. 03. 2014 3 min. Martin Baláž

Štatistický úrad dnes potvrdil odhad medziročného rastu reálneho HDP pre 2. štvrťrok na úrovni 0,9 %. Tempo rastu HDP tak zostalo na úrovni predchádzajúceho štvrťroku. Štatistici rovnako potvrdili aj medzikvartálne tempo rastu 0,2 %.  

04. 12. 2013 2 min. Martin Baláž

Prinášame Vám ďalší týždenný prehľad ekonomických noviniek z 49. týždňa tohto roku v ktorom sa, okrem iného, pozrieme na mieru inflácie v Eurozóne, štruktúru slovenského HDP za tretí kvartál 2013, či najnovšie udalosti na akciových trhoch. 

03. 12. 2013 3 min. Martin Baláž

Minulý týždeň boli v Eurozóne zverejnené výsledky HDP za tretí kvartál. Kým Eurozóna mierne zaostala za očakávaniami trhov, HDP na Slovensku rástol tempom, ktorý sa trhom očakával. 

19. 11. 2013 2 min. Martin Baláž

Téma nezamestnanosti mladých ľudí dominuje naprieč celou Európou. Diskusia na európskej úrovni má vyvrcholiť v utorok 12. novembra, kedy sa uskutoční európsky summit, pod záštitou francúzskeho prezidenta Françoisa Hollanda, na ktorom chce francúzsky prezident predstaviť iniciatívu týkajúcu sa zamestnávania mladých ľudí.

11. 11. 2013 3 min. Redakcia

Keď sa pred štyrmi rokmi stal Barack Obama prezidentom Spojených štátov amerických používajúc známe heslo „Yes, we can“, dnes po prvom funkčnom období už môžeme skonštatovať: „Yes, we partly did“. Nezamestnanosť v Spojených štátoch amerických je najnižšia počas celého funkčného obdobia Baracka Obamu a to aj napriek tomu, že Spojené štáty zápasia s problémami svojho mamutieho verejného dlhu a v Európe zúri dlhová kríza, ktorá sa dotýka globálne celého sveta.

11. 03. 2013 2 min. Redakcia