# nižšie pokuty

Polícia po dôkladnej analýze, vyhodnotení a posúdení priestupkov menej závažného charakteru, pristúpila k zníženiu niektorých pokút. Sadzobník pokút je interným predpisom, slúži pre potreby príslušníkov Policajného zboru a v otázkach ukladania sankcií podľa zákona o priestupkoch má odporúčací charakter. V prípade závažnejšieho konania v konkrétnych prípadoch sa bude postupovať v medziach zákona o priestupkoch ako doposiaľ.

10. 07. 2018 4 min. Redakcia

Ministerstvo vnútra pripravilo predvianočný darček pre vodičov. Kým ešte v roku 2007 bolo na cestách 627 obetí, minulý rok číslo kleslo na 296. Preto chce odmeniť vodičov v podobe zníženia pokút. To však nie je jediná novinka ktorá čaká motoristov. Nové zmeny sa týkajú aj chodcov.

31. 10. 2013 3 min. Redakcia