# občianske právo

S účinnosťou od 1. februára 2014 sa novelizoval zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý po novom zvyšuje ochranu spotrebiteľa v prípade, keď sa od neho vyžaduje, aby na získanie tovaru alebo služby kontaktoval predávajúceho telefonicky alebo formou SMS. Predávajúci je v tomto prípade vždy povinný uviesť cenu volania, resp. SMS.

25. 02. 2014 2 min. Redakcia

Nový rok 2013 prináša právnemu systému Slovenskej republiky viacero zmien. Zmeny tak neobišli ani úroky z omeškania, ktoré sa stále viac približujú tým “najvýhodnejším pôžičkám“ aké tu kedy boli. Zmeny sa týkajú občianskeho, ako aj obchodného práva a nadobudli účinnosť 01.02.2013.

07. 02. 2013 3 min. Lukáš Steiniger
Strana 9 z 9