# obnova konania

Zadržanie mnohých sudcov a iných osôb pôsobiacich na najvyšších miestach je v súčasnosti veľmi pretraktovanou témou na Slovensku. V dnešnom článku si priblížime inštitút obnovy civilného konania v dôsledku trestného činu sudcu, ktorý súvisí s aktuálnou situáciou.

07. 12. 2020 5 min. Martina Beňovská

Konanie a dokazovanie pred všeobecnými súdmi nemusí vždy prebiehať v súlade so zákonom, čo môže byť podkladom pre porušenie základných ľudských práv a slobôd garantovaných ústavou. A to aj vtedy, keď ide o odsúdeného.

02. 12. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Najvyšší súd rozhodol vo veci dovolania obvineného tak, že jeho návrh zamietol. Pozrime sa prečo.

01. 12. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská