# odchodné

Je dosiahnutie dôchodkového veku zákonným dôvodom pre skončenie pracovného pomeru? Odvíja sa nárok na odchodné od druhu dôchodku zamestnanca?

15. 05. 2019 4 min. JUDr. Mária Dvončová

Novela zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov, ktorá nadobudla účinnosť 1. mája 2014, priniesla viaceré zmeny, najmä pokiaľ ide o odchodné a výysluhový príspevok.

22. 05. 2014 3 min. Redakcia