# optimalizácia

S účinnosťou od 1.3.2014 sa do zákona o dani z príjmov zaviedla nová sadzba dane vo výške 35%. Tú je povinný zrážať platiteľ dane, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje úhrady v prospech daňovníka nezmluvného štátu. Čo presne táto novela prináša, kto je platiteľom dane a kto je daňovník tzv. nezmluvného štátu? Ako to ohrozuje tých, ktorí optimalizujú svoje daňové povinnosti prostredníctvom daňových rajov?

22. 04. 2014 3 min. Peter Varga

Európska únia hľadá už dlhodobo naprieč všetkými členskými štátmi mandát na spoločnú koordináciu v boji proti daňovým rajom. Dôvody sú úplne zrejmé. Podľa daňového komisára Európskej únie Algirdasa Semeta sa vďaka daňovým rajom odčerpá z Európskej únie ročne približne 1 bilión EUR.

04. 04. 2013 2 min. Redakcia

Pod pojmom thin capitalization sa rozumie metóda s ktorou sa stretávame pri daňovej optimalizácii pri medzinárodnom zdaňovaní.

26. 01. 2012 4 min. Peter Varga