# parkovanie

Škoda spôsobená pri dopravnej nehode predstavuje jeden z hlavných dôvodov, prečo sa mnohí obracajú na poisťovňu so žiadosťou o uhradenie takejto škody. Kedy sa však o vyplatenie náhrady škody možno skutočne uchádzať? Možno si žiadať nahradiť škodu poisťovňou, ak dôjde k nehode či škode vtedy, keď je auto zaparkované na parkovisku? Dnešný článok vám prináša odpovede aj na tieto otázky.

02. 07. 2019 3 min. Martina Rievajová

Jednou z oblastí, ktorej musia developeri venovať zvýšenú pozornosť pri výstavbe obytných, prípadne polyfunkčných objektov, je parkovacia politika. Spôsoby ako zabezpečiť potrebný počet parkovacích miest pri novej výstavbe je viacero, pričom sa líšia náročnosťou technického prevedenia, sumou realizačných nákladov a v neposlednom rade odlišným právnym režimom. V tomto príspevku si priblížime najčastejšie spôsoby zabezpečenia parkovacích miest, s ktorými sa dnes stretávame pri kúpe, či predaji nových bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v novovybudovaných obytných, prípadne polyfunkčných domoch.

04. 09. 2018 4 min. Dominika Cukerová

Zamysleli ste sa niekedy nad skutočnosťou, akú dôkaznú hodnotu má fotodokumentácia mestskej polície pri pokutovaní za zlé parkovanie?  

28. 08. 2018 7 min. JUDr. Marcel Ružarovský