# poisťovníctvo

Vláda predložila Národnej rade SR návrh zákona, ktorým nastali zmeny v daňovom poriadku a zákone o poisťovníctve.

11. 12. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská