# poslanci

V stredu (13.5.2020) sa prezentovaniu Správy o činnosti ombudsmanky za uplynulý rok zúčastnil rekordný počet poslancov NR SR v porovnaní s uplynulými rokmi. Za poukázaním na porušovanie ľudských práv nasledoval potlesk poslancov, ktorí prijatie na vedomie tejto správy odmietli. Kto je verejný ochranca práv, o čo išlo v predmetnej správe a aj to, aké následky má jej odmietnutie sa dozviete v dnešnom článku.

18. 05. 2020 8 min. Martina Rievajová

Stanovisko predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Lenky Praženkovej v súvislosti s jej návrhom na podanie podnetu na disciplinárne stíhania poslanca NR SR Alojza Baránika, publikované na webovom sídle Súdnej rady a prerokované na zasadnutí dňa 18.2.2019, je definujúcim dokumentom stavu mysle a charakteru rozhodujúcej časti vedenia slovenského súdnictva.

25. 02. 2019 8 min. Redakcia

Všeobecný súd EÚ potvrdzuje rozsudkom vo veci T-86/17 Marion Le Pen/Európsky parlament rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktorým odeuroposlankyne Marine Le Penovej vymáha približne 300 000 eur, ktoré použila nazamestnanie parlamentnej asistentky, a to z dôvodu, že nepreukázala, že uvedenáasistentka skutočne vykonávala túto činnosť.

20. 06. 2018 3 min. Redakcia

Ústavný súd SR upresňuje výklad svojho nálezu o zmrazení platov niektorých ústavných činiteľov.

02. 05. 2018 2 min. Redakcia

 K otázke zmrazenia platov ústavnych činiteľov sa vyjadril Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom z 25. apríla 2018 vo veci sp. zn. PL. ÚS 8/2017 týkajúcej sa tzv. „zmrazenia platov ústavných činiteľov“ v roku 2017.

02. 05. 2018 6 min. Redakcia

Je možné byť súčasne poslancom obecného zastupiteľstva a poslancom Národnej rady SR? Je možné byť súčasne starostom obce a poslancom zastupiteľstva VÚC? Pozreli sme sa bližšie na rôzne možné kumulácie verejných funkcií.

07. 01. 2018 4 min. JUDr. Mária Dvončová

Účelom navrhovanej právnej úpravy je flexibilne reagovať na viaceré poznatky a podnety, ktoré vyplynuli z uplatňovania zákona v podmienkach územnej samosprávy.

03. 12. 2017 2 min. Redakcia

Prečítajte si o dokumente, ktorý sa pripravuje na pôde Národnej rady SR.

02. 08. 2015 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ako bude vyzerať imunita poslancov po najnovšej novele? Je toľko deklarované a médiami rozširované zrušenie imunity poslancov naozaj plnohodnotným zrušením, alebo ide iba o ďalšiu “kozmetickú” úpravu? Autor nám svojou podrobnou analýzou prináša jasné svetlo do tejto problematiky.

21. 08. 2012 19 min. JUDr. Marek Domin