# pracovné právo

Dňom 31. októbra 2014 nadobudlo účinnosť nové opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 296/2014 o sumách stravného. Ak ste živnostník, zamestnávateľ a zabezpečujete svojim zamestnancom stravovanie formou stravných lístkov alebo ak ste zamestnanec, ktorý ma takto zabezpečené stravovanie, prečítajte si aké zmeny vás čakajú.

21. 11. 2014 2 min. Redakcia

Súdny dvor EÚ ("SDEÚ alebo "Súdny dvor") vydal rozhodnutie v otázke, čo je zamestnávateľ povinný po smrti zamestnanca vyplatiť jeho rodine. Viete, na čo máte nárok od zamestnávateľa, v prípade, ak Vám umrie blízka osoba? Pozostalým z Nemecka SDEÚ priznal viac než 16.000 eur.

18. 06. 2014 3 min. Redakcia

Od 1. januára 2013 nadobudne účinnosť zákon č. 361/2012 Z. z., v poradí dvadsiaty siedmy zákon, ktorý mení a dopĺňa znenie kódexu slovenského pracovného práva, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších právnych predpisov. Prijatím novely by sa mali odstrániť ustanovenia znevýhodňujúce zamestnancov alebo zamestnávateľov, zabezpečiť rovnováha uplatňovania práv a povinností medzi týmito subjektmi, vytvoriť dôstojné pracovné podmienky a precizovať právne postavenie zástupcov zamestnancov.

29. 11. 2012 8 min. Redakcia
Strana 4 z 4