# pracovné voľno

Kto rozhoduje o termíne čerpania dovolenky? Za akých podmienok  Vám jej čerpanie môže zamestnávateľ nariadiť? Ako je to s čerpaním dovolenky pri skončení pracovného pomeru a nástupe na materskú dovolenku?

02. 09. 2018 4 min. JUDr. Mária Dvončová

Obchody na Slovensku ostanú zatvorené počas viacerých štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorý významne novelizuje Zákonník práce.

28. 03. 2017 2 min. Kristína Jurišová