# predseda najvyššieho súdu

Voľba predsedu Najvyššieho súdu SR, ktorá sa na pôde sídla súdnej rady konala ešte v septembri tohto roka, dopadla pre štyroch kandidátov neúspešne. Predsedníčka súdnej rady, Lenka Praženková, preto okamžite vyhlásila novú voľbu na obsadenie tejto, pre justíciu dôležitej, funkcie. Základnou podmienkou je, že budúcim predsedom sa môže stať len sudca najvyššieho súdu.

11. 11. 2019 1 min. Redakcia

V októbri tohto roka uplynie päťročné funkčné obdobie aktuálnej predsedníčke Najvyššieho súdu SR, Daniele Švecovej. Kompetencia vyhlásiť voľby na obsadenie tejto významnej funkcie v systéme slovenskej justície, prislúcha predsedníčke súdnej rady. Lenka Praženková vyhlásila voľby dnes, t.j. 25. júla 2019, pričom deň a čas konania volieb podľa zákona vyhlasuje predseda súdnej rady najneskôr 45 dní pred ich konaním.

30. 07. 2019 2 min. Redakcia

V nadväznosti na čiastočnú obmenu členov Súdneho dvora[1] bol Koen Lenaerts znovuzvolený jeho členmi v ten istý deň za predsedu Súdneho dvora Európskej únie na obdobie od 9. októbra 2018 do 6. októbra 2021.

09. 10. 2018 1 min. Redakcia

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Lenka Praženková, ako členka viacerých pracovných skupín, ktoré spolupracujú s expertmi z Európskej komisie pre efektívnu justíciu CEPEJ, sa aktívne zapája do zlepšovania fungovania justície na Slovensku. V médiách ako aj medzi odbornou verejnosťou najviac rezonujú témy vzniku funkcie tzv. lietajúcich sudcov a špecializácia súdov. Stanovisko predsedníčky súdnej rady k návrhom reformy súdnictva, ktoré predstavilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, nájdete v tomto článku.

30. 07. 2018 3 min. Redakcia

Dňom 16.4.2018 sa z dôvodu náhleho úmrtia člena súdnej rady uvoľnilo 1 miesto v súdnej rade, obsadzované na základe voľby sudcami Slovenskej republiky.

02. 07. 2018 1 min. Redakcia

Dňa 1. júna 2018 schválilo slávnostné Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád Lisabonskú deklaráciu, ktorej hlavným odkazom je dôležitosť postavenia súdnych rád v celej Európe v procese pozitívnych zmien s cieľom podporiť nezávislú, zodpovednú a kvalitnú justíciu a posilňovať úlohy justície vo vzťahu k ostatným zložkám štátu.

13. 06. 2018 5 min. Redakcia

Členovia Súdnej rady SR sa tento týždeň zišli na svojom piatom tohtoročnom zasadnutí. Jedným z bodov programu bola aj voľba podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

30. 05. 2018 1 min. Redakcia

V posledných dňoch a týždňoch sa slovenské súdnictvo opäť dostalo do pozornosti médií. 19. mája sa na pôde Súdnej rady uskutoční voľba predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. O lukratívny post sa uchádza úradujúci predseda JUDr. Štefan Harabin a jeho vyzývateľka JUDr. Zuzana Ďurišová, známa z iniciatívy Za otvorenú justíciu. Ak vás téma zaujala, poďte sa s nami pozrieť do zákulisia Najvyššieho súdu SR, kam sme mohli nahliadnuť aj vďaka sudcovi Najvyššieho súdu SR, JUDr. Petrovi Paludovi.

02. 05. 2014 7 min. Redakcia