# prepojenie

Autorom dnešného článku je advokát, JUDr. Pavol Vargaeštok, ktorý sa v príspevku venuje otázke vylúčenia oprávnenej osoby v zmysle aktuálne platnej legislatívy.

17. 08. 2020 12 min. JUDr. Pavol Vargaeštok