# prieťahy v konaní

Porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote, ale najmä prieťahy (extrémne a opakované) zistené v rámci rozhodovacej činnosti ústavného súdu sú odrazom existujúceho neuspokojivého stavu, ktorý dlhodobo znižuje dôveryhodnosť občanov voči súdom a ich rozhodovacej činnosti.

31. 05. 2018 11 min. Redakcia

Koniec mája so sebou opäť prináša bilancovanie uplynulého mesiaca na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Opäť budeme platiť za porušenia práv sťažovateľov.

28. 05. 2018 12 min. Redakcia

Preťaženú slovenskú justíciu posilní 30 nových sudcov.

28. 05. 2018 6 min. Redakcia

Minister spravodlivosti Gábor Gál sa minulý týždeň na Ústavnom súde Slovenskej republiky v Košiciach stretol s jeho predsedníčkou Ivettou Macejkovou.

07. 05. 2018 2 min. Redakcia

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci marec 2018 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 46 050 €.

24. 04. 2018 13 min. Redakcia

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci február 2018 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 21 500 €.

21. 03. 2018 6 min. Redakcia

Sudcovia odchádzajú do dôchodku a problémy v činnosti súdov sa tak ďalej prehlbujú. O tomto probléme si v polovici októbra pohovorila predsedníčka Súdnej rady spolu s prezidentom SR.

19. 10. 2017 2 min. Redakcia

Kuc verzus Slovensko. Súdne konanie vedené v Štrasburgu pod číslom č. 37498/14 sa dnes dočkalo svojho vyvrcholenia. Ladislav Kuc, prezývaný aj "údajný prvý slovenský terorista" sa dnes zaradil do zástupu občanov, ktorí dali slovenskému súdnictvu tvrdú ranu.

25. 07. 2017 2 min. Redakcia

"Právnická činnosť je ako cestovanie v čase. Máte pocit, že ste nad prácou strávili hodinu, ale v skutčnosti ubehli už tri." Môže byť však toto konštatovanie ospravedlnením pre šesťročné prieťahy v súdnom konaní o výživnom?

25. 07. 2017 3 min. Redakcia

"Vysoký počet extrémnych a opakujúcich sa prieťahov v nálezoch Ústavného súdu Slovenskej republiky". Aj takéto je druhé meno našej justície.  Ústavný súd SR ako orgán dohliadajúci na dodržiavanie základných justičných princípov sa pozrel na priebeh a vymožiteľnosť našich práv v dosiaľ právoplatne neskončených konaniach pred všeobecnými súdmi, resp. orgánmi činnými v trestnom konaní. Ako to dopadlo?

18. 07. 2017 5 min. Redakcia