# prieťahy v konaní

Ústavný súd SR v prvom polroku 2014 rozhodoval o 447 sťažnostiach fyzických a právnických osôb, z toho v 124 prípadoch vyslovil porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov (spôsobených všeobecnými súdmi). Dotknutým osobám priznal v úhrne primerané finančné zadosťučinenie vo výške 435.900 eur.

29. 07. 2014 2 min. Redakcia

Keď hovoríme o práci slovenských súdov a sudcov, nebolo by správne zovšeobecňovať, hádzať všetko a všetkých do jedného vreca a pestovať negatívne stereotypy a predsudky. Predsa však niektoré fakty sú viac-menej charakteristické pre väčšinu slovenských súdov a do veľkej miery poskytujú realistický pohľad na slovenské súdnictvo. Jednou z takýchto charakteristík je nízka vynútiteľnosť práva na Slovensku, nízka miera právnej istoty a rozšírené prieťahy v súdnom konaní.

27. 03. 2014 6 min. Redakcia

Ústavný súd Slovenskej republiky vydal dňa 28. februára 2014 tlačovú informáciu, kde konštatoval za rok 2013 extrémne zbytočné prieťahy okresných a krajských súdov v 34 nálezoch. Sťažovateľom priznal 214.900 EUR a dĺžka najstaršieho sporového konania, ktoré zaevidoval Ústavný súd Slovenskej republiky je 30 rokov.

19. 03. 2014 13 min. Marek Maslak

Na Slovensku sme zvyknutí, že aj pomerne jednoduché súdne spory trvajú roky z rôznych dôvodov. Aký je Váš názor – môže byť takmer 4 ročné konanie na okresnom súde neprípustné? Pozrime sa na nasledovný rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva.

13. 01. 2014 2 min. Redakcia

Pravidelnou činnosťou Ústavného súdu Slovenskej republiky je od roku 2010 aj štatistická činnosť, ktorú realizuje v záujme zvýšenia efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátom (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní) vrámci rovnomenného projektu.

15. 03. 2013 2 min. Redakcia
Strana 3 z 3