# priestupok

S účinnosťou od 01.12.2019 sa zákonom č. 393/2019 Z. z. posilnili právomoci mestskej polície, najmä v oblasti dopravy. Zmenou prešlo nielen oprávnenie mestského policajta na zastavenie vozidla, ale tiež okruh priestupkov, ktoré je mestský policajt oprávnený prejednať v blokovom konaní.

30. 01. 2020 5 min. JUDr. Marcel Ružarovský

Nepatrné prekročenie rýchlosti, zastavenie alebo státie v rozpore so zákonom, či nezapnuté svetlá za bieleho dňa – uvedené povinnosti porušil zrejme už každý vodič. Pre ich nízku závažnosť sú aj niektorí policajti zhovievavejší a za ich porušenie uložia priestupcovi pokutu v minimálnej výške, spravidla 10 až 20 EUR. Jedná sa ale naozaj o priestupok?

13. 08. 2018 9 min. JUDr. Marcel Ružarovský

V Chorvátsku sa za všetky porušenia predpisov v cestnej premávke aplikuje objektívna zodpovednosť vodiča vozidla.

11. 06. 2018 4 min. Redakcia

V tejto vynikajúcej analýze sa dozviete či napríklad môžete dostať pokutu za popíjanie piva na verejnosti. 

12. 04. 2018 10 min. JUDr. Marcel Ružarovský

V dnešnom príspevku sa zameriame na problém každodenného života, s ktorým prichádza do styku takmer každý vodič motorového vozidla. Skúsenosť s neohľaduplnými, rýchlo jazdiacimi vodičmi je naozaj nepríjemná a niekedy sa bohužiaľ konči tragicky. Čo ale v prípade, ak je vodič naopak „spomalený“ a nereaguje dostatočne rýchlo na situáciu v cestnej premávke?

13. 11. 2017 5 min. Martin Toček

Súčasnosť je dobou, kedy takmer neexistuje oblasť v živote človeka, ktorá by nebola „podchytená“ právnou úpravou. V oblasti práva trestného, je trendom rozširovanie o nové skutkové podstaty trestných činov, ako reakcia na vývoj spoločnosti a nové spôsoby páchania trestnej činnosti. Mnohé typy konaní sú sankcionované ako trestné činy napriek tomu, že laikom sa ich závažnosť nezdá vysoká a očakávali by skôr zaradenie k priestupku. Hranica medzi trestným činom a priestupkom je totiž v niektorých prípadoch veľmi tenká.

30. 10. 2017 6 min. Martin Toček

V rámci susedských vzťahov sa nemusíme za každých okolností stretávať s porozumením, či dobrými vzťahmi. Hlavne v prípadoch, kedy susedia narúšajú naše práva, ktoré nám vyplývajú zo zákona. Ako si môžete pomôcť, keď Vás sused obťažuje hlasnou hudbou počas dňa, sústavným dupaním, vŕtaním cez víkend? Existujú v týchto veciach zákonné limity?

22. 06. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

V súčasnosti využíva vymoženosti pokročilej techniky snáď každý. K tomu patrí aj používanie mobilných telefónov. Účelom článku je rozobrať otázku, či je na mieste, pokiaľ vyučujúci učiteľ odníme žiakovi jeho mobilný telefón a na akú dobu by tak učiteľ mohol urobiť, aby bolo jeho konanie v súlade so zákonom.

03. 04. 2017 4 min. JUDr. Alexandra Podivinská