# prístupová cesta

V tomto článku si priblížime bližšie situáciu, keď vlastník nemá prístup k svojej stavbe, a musí sa tak  domáhať práva cesty cez priľahlý pozemok prostredníctvom žaloby na súde.

15. 01. 2018 4 min. JUDr. Mária Dvončová