# rada

Jedným z najčastejších obchodnoprávnych problémov na Slovensku je nesplnenie záväzku podnikateľom. V prípade zamestnancov je to nevyplatenie mzdy. Aké prostriedky ochrany nám ponúka právo?

12. 09. 2017 4 min. Redakcia

Problematika náhrady trov sporového konania nie je často rozoberanou témou. Účastníci sporu sa totiž sústredia hlavne na prostriedky procesného útoku a procesnej obrany, ktoré v konaní použijú. Špecifickými sú najmä náhrady trov právneho zastúpenia a spôsob určenia ich výšky. Z dielne Ústavného súdu Slovenskej republiky len nedávno vyšiel zaujímavý nález, vnášajúci viac svetla práve do tejto oblasti.

12. 09. 2017 3 min. Martin Toček

Na Slovensku je už roky možné dostať právnu pomoc bez toho, aby ste za tieto služby museli platiť. Táto činnosť je vykonávaná štátnou organizáciou - Centrom právnej pomoci, ktoré poskytuje právne služby v zmysle zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v hmotej núdzi. Aké sú podmienky na získanie bezplatného právnika?

11. 09. 2017 5 min. Redakcia

Bude výsledkom pôsobenia nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 efektívnejšia spolupráca medzi správcami hlavného a vedľajšieho insolvenčného konania? Prinieslo Nariadenie sankčný mechanizmus pre prípady, kedy správcovia úmyselne nespolupracujú a sťažujú tak koordináciu paralelne prebiehajúcich insolvenčných konaní?

10. 09. 2017 4 min. Dominika Cukerová

 Pre mimoriadny záujem a otázky našich čitateľov štartujeme nový seriál venovaný možnostam práce v inštitúciách Európskej únie.

07. 09. 2017 1 min. Redakcia

Práca v inštitúciách Európskej únie je lákavým predpokladom nielen pre zvýšenie profesionálnych schopností, ale aj zlepšenie finančnej situácie. Pre mnohých dobrodrúžstvo, pre iných zase cesta pre vytvorenie trvalej a úspešnej kariéry. Ako sa o prácu v inštitúciách EÚ správne uchádzať?

07. 09. 2017 3 min. Redakcia

Ako má občan postupovať v prípade, že kúpi a dovezie nový dopravný prostriedok z iného členského štátu na územie Slovenskej republiky? Vzniká mu daňová povinnosť, a ak áno, kde a kedy má daň zaplatiť? Získajte odpovede na tieto dôležité otázky a vyhnite sa tak zbytočným nepríjemnostiam.

06. 09. 2017 3 min. Martin Toček

V dnešnom článku sa pozrieme bližšie na to, ktoré štátne peňažné dávky určené pre rodiny s deťmi sú viazané na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ich poberateľa na území Slovenskej republiky a či je reálne možné bývať v zahraničí a tieto dávky poberať.

05. 09. 2017 5 min. JUDr. Mária Dvončová

Bývam v byte, ktorý je v mojom osobnom vlastníctve, avšak príde ku mne bývať priateľ, ktorému poskytnem trvalý pobyt. Bude mať môj priateľ po mojej smrti nárok na môj byt, ak tam bude mať trvalé bydlisko?

05. 09. 2017 3 min. Redakcia

Prinášame rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zaujímavé z hľadiska procesných úkonov pri získavaní dôkazov z odňatého, resp. vydaného mobilného telefónu ako veci dôležitej pre trestné konanie.

05. 09. 2017 3 min. JUDr. Mária Dvončová