# rada

Princípy resp. zásady sprevádzajú v podstate každé právne odvetvie. Slúžia jednak ako piliere a základné predpoklady pre riadnu existenciu právnych vzťahov a súčasne aj ako výkladový prostriedok na ich aplikáciu v reálnom živote.

14. 07. 2017 2 min. Redakcia

Akú dĺžku advokátskej praxe koncipientov majú iné členské štáty EÚ a aké sú hlavné argumenty pre jej zmenu?

13. 07. 2017 4 min. Kristína Jurišová

NBS podala na poisťovňu Rapid Life podnet pre podozrenie z trestného činu poškodzovania veriteľa. 

11. 07. 2017 3 min. RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Zdá sa, že v posledných dňoch – týždňoch sa roztrhlo vrece so správami, článkami, upozorneniami týkajúcimi sa elektronických schránok. Niet sa čo čudovať, po dvoch neúspešných „povinných aktiváciách“ je už zrejme otázkou prestíže, aby štát ďalej dátum povinnej aktivácie neposúval.

09. 07. 2017 5 min. RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Dňa 16. mája 2017 Národná rada SR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. O dva dni neskôr predmetný zákon prezident SR parlamentu vrátil na opätovné prerokovanie, no ešte v rovnaký deň ho parlament schválil v pôvodnom znení. 

03. 07. 2017 14 min. Marek Maslak

V rámci susedských vzťahov sa nemusíme za každých okolností stretávať s porozumením, či dobrými vzťahmi. Hlavne v prípadoch, kedy susedia narúšajú naše práva, ktoré nám vyplývajú zo zákona. Ako si môžete pomôcť, keď Vás sused obťažuje hlasnou hudbou počas dňa, sústavným dupaním, vŕtaním cez víkend? Existujú v týchto veciach zákonné limity?

22. 06. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Aké sú zákonné podmienky pre otca, aby i on mohol poberať materské? Ako dlho a dokedy môže poberať materské otec dieťaťa? Ako má požiadať o materské? Môže otec vykonávať zárobkovú činnosť popri poberaní materského?

20. 06. 2017 5 min. JUDr. Mária Dvončová

Finančné sprostredkovanie na Slovensku dlhodobo zápasí s negatívnym vnímaním jeho základných protagonistov, ktorými sú najmä viazaní podriadení finanční agenti ľudovo nazývaní častokrát ako predavači teplej vody. Biznis model založený na jedno eventovom vymití mozgu akéhokoľvek adepta od nezmaturovaného maturanta po rušňovodiča v pred dôchodkovom veku a následnej akejkoľvek kontraktácii jeho širokého príbuzenstva a známych bez ohľadu na ich reálne potreby má zrejmý nedostatok aj z hľadiska neudržateľného porušovania základných princípov ochrany osobných údajov. Podrobnosti sa dočítate v článku.

14. 06. 2017 7 min. STEINIGER | law firm

Bai salam a istisna’a sú kúpnopredajné zmluvy s dodávkou predmetu v budúcnosti, ktoré umožňujú financovať výrobu komodít alebo akvizíciu aktív na objednávku, pričom zákaz neistoty/nadmerného rizika gharar je stále rešpektovaný, keďže riziko vyplývajúce z povahy týchto zmlúv sa považuje za nevyhnutnú súčasť príslušnej podnikateľskej činnosti.

11. 06. 2017 4 min. Ladislav Záhumenský

Idžara je islamským ekvivalentom nájmu (lízingu), a to či už finančného alebo operatívneho, ktorým môže dlžník financovať akvizíciu ako aj získať dodatočné finančné prostriedky prostredníctvom refinancovania už existujúcich aktív.

07. 06. 2017 3 min. Ladislav Záhumenský