# rada

Civilný sporový poriadok priniesol zmeny aj do mimoriadnych opravný prostriedkoch, o ktorých sa môžete dozvedieť viac práve v tomto článku.

05. 11. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Po rekodifikácii civilného procesu prešli úpravou aj riadne opravné prostriedky. Pozrieme sa bližšie na zmeny, ktoré sú po novom platné v inštitúte odvolania.

05. 11. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

V článku sa pozrime na to, čo sa stalo s predbežným opatrením po rekodifikácii civilného procesu.

05. 11. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Z názvu článku je zrejmé, že zákonodarca odčlenil od klasického sporového konania spory, v ktorých sa nebude plne uplatňovať princíp nového kontradiktórneho sporového poriadku.

05. 11. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Zmena právnej úpravy civilného porcesu priniesla novinky aj do inštitútu dokazovania.

29. 09. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Predmetný príspevok sa bude venovať zmenám, ktoré nastali po zmene právnej úpravy v súvislosti s pojednávaním pred civilnými súdmi.

29. 09. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

S účinnosťou Civilného sporového poriadku nastali podstatné zmeny v inštitúte žaloby. Pozrime sa aké.

29. 09. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Od júla 2016 nastali novinky aj v iných úkonoch ako inštitúte žaloby, ktoré uskutočňujú v civilnom spore strany konania.

20. 09. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

V rámci konania pred súdom prvej inštancie nastali rovnako od 01.07.2016 určité zmeny.

20. 09. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Tento príspevok sa bude zaoberať zmenami, ktoré nastali v inštitúte predvolania a procesných lehôt.

20. 09. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská