# rada

Prednedávnom Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásila rozsudok vo veci Dubská a Krejzová proti Českej republike. Prečítajte si o tom, ako súd rozhodol.

30. 03. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Obchody na Slovensku ostanú zatvorené počas viacerých štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorý významne novelizuje Zákonník práce.

28. 03. 2017 2 min. Kristína Jurišová

Poslanci Národnej rady SR, konkrétne Natália Blahová a Ondrej Dostál predložili Národnej rade SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení. 

26. 03. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ústavný súd ČR rozhodoval vo veci porušenia základných ľudských práv a slobôd vo veci výpovede pracovnej zmluvy učiteľky. 

14. 03. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal stanoviko k nariadeniu a vykonaniu domovej prehliadky v štádiu pred vydaním uznesenia o začatí trestného stíhania.

02. 03. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Dňa 14. februára 2017 bol schválený návrh zákona skupiny poslancov NR SR, ktorý sa týka nových podmienok držania psov, ako aj ich chovateľov.

26. 02. 2017 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Transferové oceňovanie sa pomaly, ale o to istejšie stáva administratívnym hitom súčasnosti. V dôsledku snáh štátov zabraňovať agresívnej daňovej optimalizácii dochádza aj k negatívnym efektom v podobe zvyšujúcej sa administratívy pre podnikateľov. Tá sa týka najmä dodržiavania pravidiel transferového oceňovania a tvorby transferovej dokumentácie. Aj keď je motív zákonodarcu ušľachtilý je otázne, či tento efekt nebude dosiahnutý na úkor efektivity na strane podnikateľov.   

30. 01. 2017 5 min. Peter Varga

Ústavný súd ČR rozhodoval vo veci náhrady škody za úraz na zasneženom chodníku, ktorej veci všeobecné súdy porušili právo sťažovateľa na spravodlivý proces. 

10. 01. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Rok 2017 je na začiatku, avšak aj za tých osem dní stihol ukázať a odhaliť veľké zaujímavosti z útrob trestného práva na Slovensku (najmä teda z roviny jeho vnímania). 

08. 01. 2017 7 min. Kristína Jurišová

Ústavný súd ČR rozhodoval o porušení práva na slobodnú voľbu povolania pre odmietnutie vykonania zápisu advokátskeho koncipienta do Českej advokátskej komory.

30. 12. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská