# rada

Albert Einstein raz pri vyplňovaní daňového priznania povedal: „Najťažšie je porozumieť zdaňovaniu príjmov“. V kontexte neustále zvyšujúcich sa daňových príjmov štátu, zdravého ekonomického rastu, znižujúcej sa nezamestnanosti a marginálneho prínosu výnosu z dane z dividend do štátneho rozpočtu, je daň z dividend naozaj ťažko pochopiteľným krokom zo strany vlády. Daň z dividend však od 1. 1. 2018 bude. 

14. 12. 2016 4 min. Peter Varga

Vláda predložila Národnej rade SR návrh zákona, ktorým nastali zmeny v daňovom poriadku a zákone o poisťovníctve.

11. 12. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Zvyšovanie životnej úrovne na Slovensku je podmienené zvyšovaním pridanej hodnoty služieb a produktov, ktoré ľudia na Slovensku vyprodukujú. Výrazne a takmer bezbolestne tomu mohla prispieť aj novela zákona o dani z príjmov, ktorá má byť účinná od januára 2017. Žiaľ, aj po tejto novele sa kapitálové zisky budú na Slovensku naďalej zdaňovať a vidina „bezplatného“ príchodu pridanej hodnoty do bratislavských business centier tak môže byť významne ohrozená. 

29. 11. 2016 4 min. Peter Varga

Predstavte si dohodu s vašim zamestnávateľom, že si založíte živnosť a za svoje služby mu budete fakturovať. Keďže vďaka tejto jednoduchej formálnej zmene môžete ušetriť niekoľko stoviek eur, dohodnete sa, že zamestnávateľovi budete fakturovať o 200 eur menej ako by bola vaša super hrubá mzda, a teda zamestnávateľov náklad na vás ako zamestnanca. Vy však po zaplatení odvodov a daní máte o 200 eur viac ako bola vaša čistá mzda. V praxi sa však nič nezmení. Dokonalý win-win. Predpokladajme, že vaša pracovná činnosť spĺňa definičné znaky závislej práce podľa Zákonníka práce. Je preto vyššie uvedený prípad trestným činom skrátenia dane a poistného? 

22. 11. 2016 4 min. Peter Varga

Civilný sporový poriadok priniesol zmeny aj do mimoriadnych opravný prostriedkoch, o ktorých sa môžete dozvedieť viac práve v tomto článku.

05. 11. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Po rekodifikácii civilného procesu prešli úpravou aj riadne opravné prostriedky. Pozrieme sa bližšie na zmeny, ktoré sú po novom platné v inštitúte odvolania.

05. 11. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

V článku sa pozrime na to, čo sa stalo s predbežným opatrením po rekodifikácii civilného procesu.

05. 11. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Z názvu článku je zrejmé, že zákonodarca odčlenil od klasického sporového konania spory, v ktorých sa nebude plne uplatňovať princíp nového kontradiktórneho sporového poriadku.

05. 11. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Zmena právnej úpravy civilného porcesu priniesla novinky aj do inštitútu dokazovania.

29. 09. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Predmetný príspevok sa bude venovať zmenám, ktoré nastali po zmene právnej úpravy v súvislosti s pojednávaním pred civilnými súdmi.

29. 09. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská