# rada

Inštitút doručovania písomností v novom civilnom konaní si rovnako zaslúži osobitnú pozornosť.

15. 08. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Určité zmeny nastali aj v oblasti účastníkov konania (po novom strany), v možnostiach ich zmeny, zámeny alebo vystupovania osôb na jednej či druhej strane.

15. 08. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Smernica o ochrane osobných údajov postupne dostáva novú tvár. Primárne za to vďačíme technologickému posunu, sekundárne niektorým kauzám celosvetového rozmeru.

03. 08. 2016 6 min. STEINIGER | law firm

S prijatím Civilného sporového poriadku prišli aj zmeny určovaní príslušnosti súdov.

01. 08. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Nová právna úprava v oblasti civilného práva procesného priniesla aj určité zmeny v terminológii civilného práva procesného.

18. 07. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Pri právnom zastúpení jedného a pri zastúpení viacerých klientov zo strany advokáta sa v praxi uplatňujú iné podmienky výpočtu odmeny advokáta.

04. 07. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Najvyšší súd SR vydal koncom júna zbierku stanovísk a rozhodnutí vo veciach správnych. Vybrali sme pre Vás nasledujúce stanovisko.

04. 07. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

NR SR schválila zákon, na základe ktorého nastavajú zmeny v oblasti školstva.

28. 06. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Návrh vyhlášky reaguje na problémy aplikačnej praxe, ktoré potvrdzuje aj prípad maloletého Marka z Brehov.

13. 06. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Poslanci NR SR sa snažia pomôcť rodičom, ktorí majú deti vo veku pred nástupom do povinnej školskej dochádzky. Pozrite sa ako.

31. 05. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská