# rada

Zákon o veterinárnej starostlivosti v bol naposledy novelizovaný v roku 2012. Poslanci NR SR majú zato, že je potrebné ho zmeniť. Prečítajte si čo navrhujú.

31. 05. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Aj tento rok sa skupina poslancov snažila skrátiť dĺžku praxe koncipientov. Aké dôvody uvádzajú v návrhu zákona tentokrát?

25. 05. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Minulý týždeň bol NR SR predložený poslanecký návrh zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii, parlamentom však neprešiel. Z akých dôvodov poslanec Budaj navrhoval ich zrušenie?

29. 04. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Poslanci tento mesiac navrhujú aj zmeny, ktoré súvisia s hazardnými hrami. Aké zmeny navrhujú?

24. 04. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Toto nie je prvý apríl. Dnešným dňom nadobúda účinnosť novela zákona o vysielaní a retransmisii, ktorá zavádza povinné kvóty na slovenské hudobné diela. To sa mnohým vysilateľom, ale aj poslucháčom nepozdáva.

01. 04. 2016 2 min. Kristína Jurišová

Najvyšší súd SR rozhodoval o odvolaní v rámci správneho súdnictva, kedy súd nerešpektoval podanie žalobkyne.

12. 03. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

ESĽP dňa 16. februára 2016 rozhodol vo veci porušenia práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života sťažovateľky, ktorá bola pozbavená rodičovských práv. Prečítajte si, ako úrady a v neposlednom rade aj štát, pochybili.

09. 03. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ak nájomca nesprístupní byt za účelom vyhotovenia znaleckého posudku na jeho predaj verejnou dražbou, vzniká tým dôvod pre vypovedanie nájmu zo strany prenajímateľa?

18. 02. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ústavný súd Českej republiky rozhodoval o sťažnosti, ktorou sa sťažovateľ domáhal zrušenia uznesenia Najvyššieho súdu. Prečítajte si, o aké dôvody sa sťažnosť opierala.

17. 02. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ústavný súd Českej republiky rozhodoval o sťažnosti týkajúcej sa nedoručenia rozsudku o rozvode manželstva.

10. 02. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská