# rada

Od 15. januára 2016 ministerstvo vnútra oficiálne sprístupnilo elektronické služby, ktoré sa týkajú ponikateľov, ktorí ubytúvajú cudzincov.

26. 01. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Podmienky podávania sťažnosti na ESĽP sa od 1. januára 2016 zmenili. Prečítajte si ako.

21. 01. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií bol prijatý za účelom zrovnoprávnenia niektorých profesií v rámci Európskej únie.

27. 12. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Prečítajte si o tom, ako by sa mali označovať tabakové výrobky.

13. 12. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Poslanci NR SR navrhujú zrušenie zákona č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v platnom znení, s čím zároveň súvisí novelizácia Ústavy SR, ako i ďalších právnych predpisov.

27. 11. 2015 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Zákonom o trestnej zodpovednosti právnických osôb, si Slovenská republika splnila záväzky vyplývajúce z Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách.

20. 11. 2015 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Minulý týždeň došlo k schváleniu zákona o úveroch na bývanie. Čo od neho môžeme očakávať?

20. 11. 2015 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

V Národnej rade SR sa bude rokovať o prijatí zákona, ktorý prinesie do nášho právneho poriadku nový spôsob „podnikania“. Prečítajte si o ňom.

11. 11. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Dnes si pripomíname zosnulých a práve preto sme pripravili článok, ktorý bližšie rozoberá tzv. cintorínovú kriminalitu.

02. 11. 2015 3 min. Kristína Jurišová

Prinášame vyjadrenie predsedníčky Ústavného súdu k článku zverejnenom v denníku SME.

14. 10. 2015 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská