# rada

Dnes si pripomíname zosnulých a práve preto sme pripravili článok, ktorý bližšie rozoberá tzv. cintorínovú kriminalitu.

02. 11. 2015 3 min. Kristína Jurišová

Prinášame vyjadrenie predsedníčky Ústavného súdu k článku zverejnenom v denníku SME.

14. 10. 2015 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Vynikajúcu vec prináša do slovenského právneho poriadku posledná novela zákona o matrikách, ktorá zavádza elektronickú matriku. 

01. 10. 2015 2 min. Kristína Jurišová

Ústavný súd minulý týždeň konštatoval, že v našom súdnom systéme sú také nedostatky, ktoré ovplyvňujú investičné prostrednie negatívnym spôsobom.

25. 08. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Návrh novely zákona o dani z príjmov prináša ďalší nástroj „Pravidlá proti zneužívaniu“ pre boj proti agresívnej daňovej optimalizácii. Jeho účelom by mal byť boj proti umelým štruktúram a transakciám, ktorých jediným cieľom je zníženie daňovej povinnosti. Tým tak potvrdzuje súčasný legislatívny trend v tejto oblasti.  

31. 07. 2015 3 min. Peter Varga

Spolková ministerka vnútra Rakúskej republiky Johanna Mikl–Leitner a minister vnútra SR Robert Kaliňák nedávno podpísali Memorandum o porozumení, na základe ktorého Slovensko dočasne ubytuje 500 žiadateľov o azyl z Rakúska.

28. 07. 2015 2 min. Kristína Jurišová

Prečítajte si o navrhovanom rozšírení vecí, ktoré nebudú podliehať exekúcii, ako aj o tom, prečo je oddôvodnená potreba novelizácie Exekučného poriadku.

26. 07. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Každoročne si na Slovensku 5. júla pripomíname príchod dvoch solúnskych bratov. Ich misia bola taká silná, že jej “dedičstvo” sa v 1992 dostalo až do našej ústavy.

05. 07. 2015 5 min. Kristína Jurišová

Napriek skutočnosti, že do právomoci Ústavného súdu Českej republiky nepatrí preskúmavanie správnosti podústavného práva, nepreskúmava teda bežnú zákonnosť, ale dozoruje nad ochranou ústavnosti, vo svojej judikatúre vymedzil kritériá, na ktoré by mali všeobecné súdy prihliadať, a to v konaniach týkajúcich sa maloletých. 

23. 06. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

V súvislosti s blížiacou sa účinnosťou Civilného mimosporového poriadku prichádza otázka. Aký vplyv bude mať táto rozsiahla zmena, ktorá samozrejme nezasiahne len inštitút rodinného práva v praxi?

01. 06. 2015 5 min. JUDr. Alexandra Podivinská