# rada

Predposledný májový týždeň sa pre podaktorých začal v študentskom duchu. V Bratislave sa totižto konal seminár venovaný problematike Vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov v konkurznom a exekučnom konaní.

27. 05. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Hitler mal plán, moc, podľa niektorých aj charizmu, myšlienky vraha a kontrolu nielen nad Slovenskom. Právnu aj faktickú. Pripomeňme si, ako ústava z roku 1939 kreovala spoločenskú situáciu.

08. 05. 2015 5 min. Kristína Jurišová

Internet je plný rôznych motivačných hlúpostí o vzdelávaní, morálke, pevnej vôli, či tvrdej práci. Chceš si však zarobiť na vilu na Bahamách? Ako to asi urobila staviteľská pýcha z okolia Váhu? Nebuď tragéd a makaj na sebe.

05. 05. 2015 6 min. Peter Varga

V posledných rokoch sa v mnohých krajinách začali presadzovať rôzne spôsoby organizácie práce a pracovného času. Kratšia celková dĺžka pracovného času sa uplatňuje vo viacerých členských štátoch EÚ. V rámci európskeho priestoru sú známe viaceré systémy organizácie práce a pracovného času. V článku vám bližšie predstavíme compressed working hours, v-time working a pod.

16. 04. 2015 2 min. Redakcia

Ústrednou témou pracovnej legislatívy európskych štátov je už od 80-tych rokov minulého storočia problematika pracovného času. V posledných rokoch sa v mnohých krajinách začali presadzovať rôzne spôsoby organizácie práce a pracovného času. Počuli ste už o zero-hours contract či o on-call work?

14. 04. 2015 3 min. Redakcia

V rámci globalizácie môže aj pracovné právo urýchľovať ako aj spomaľovať ekonomický rozvoj. Samotný vývoj pracovného práva v európskom kontexte reflektuje snahu orgánov EÚ o zvýšenie flexibility pracovnoprávnych vzťahov. Viete čo je stratégia flexicurity?

07. 04. 2015 3 min. Redakcia

Advokátska komora vyzýva aj prostredníctvom listu Protimonopolný úrad na dodržiavanie zákona, konkrétne na dodržiavanie práva na právnu pomoc pri výkone tzv. inšpekcií úradu podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

08. 01. 2015 2 min. Redakcia

Značným problémom týkajúcim sa poľnohospodárstva v Slovenskej republike je skutočnosť, že malé podniky a mikro podniky nemajú šancu konkurovať veľkým firmám. Slovenská republika tiež dováža množstvo výrobkov, ktoré sme schopní vyrobiť sami a podporiť tak naše poľnohospodárstvo. Tieto skutočnosti spôsobili, že nevznikla nová generácia poľnohospodárov a tak zostali len „výsluhoví“, ktorí nemajú komu odovzdať remeslo a skúsenosti a na druhej strane sú tu mladí poľnohospodári, ktorí nemajú finančné prostriedky, možnosti a hlavne pôdu.

26. 12. 2014 5 min. Redakcia

Český Ústavný súd vyhlásil záver v prípade muža, ktorému minulý rok policajti v Prahe uložili pokutu vo výške 10 000 českých korún, a to preto, že sa statusom na Facebooku vulgárne vyjadril na adresu poručíka, ktorý riešil jeho trestnú vec a tým znižoval autoritu policajného orgánu, ohrozoval dôveru v jeho činnosť a znižoval vážnosť a dôstojnosť jeho funkcie. Išlo o nezákonný postup?

22. 12. 2014 3 min. Kristína Jurišová

Európsky súd pre ľudské práva dňa 28.10.2014 rozhodol, že britské orgány nepochybili, keď opakovane zadržali a následne potrestali jedného z tamojších občanov za to, že sa pohyboval na verejnosti úplne nahý. 

10. 11. 2014 2 min. Kristína Jurišová